Η  Σημασία του Αγίου Όρους και του Μοναχισμού   -   14 Ιανουαρίου 2012 

Επειτα με την σειρά μας θα μιλήσουμε για το Άγιον Όρος και του κατα αυτού Μοναχισμού.

Το Αγιόνυμο  Όρος του Άθω συμπληρώνει σήμερα τα παραπάνω από τα 1049 έτη μέχρι σήμερα Αθάνατη και ταπεινή στα χέρια της Παναγίας και Προστάτηδός της. Στην Αγιασμένη χερσόνησος δεν διακόπτεται καθημερινά με την αδιάλειπτη προσευχή της καρδιάς και του Νού και της ψυχής, που καθημερινά βιώνουνε οι μοναχοί και Πατέρες της εκκλησίας για να αγωνισθούν υπέρ πίστεως και πατρίδος για τα τωρινά χρόνια της Νέας Εποχής που μας δέρνει και πολεμά κατά της Ελλάδας μας. Ας πιάσουμε το καμπανάκι.... που ξυπνά τον Μοναχό για να αρχίσει την διακονία του μέσα στην νύχτα στον Ιερό χώρο της Εκκλησίας και να ανάψουν τα κεριά και λιβανίζουν τον ιερό Χώρο όπου με την διάνοια των λογισμών αρχίζουν να συνηδειτοποιούν τα Μέγιστα και βροντερά Ακούσματα των βυζαντινών προσευχών και ψαλμών να εντοπίζουν την ακοή που πηγάζει Βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Ευωδιάζει ο τόπος αυτός που λέγεται Περιβόλι της Παναγίας και με τα αιώνια αρώματα να Μοσχοβολάει ο ιερός τόπος αυτός του Θεού Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. 

Αρχίζει ο Όρθρος και όλοι ταπεινά προσεύχονται για να παρακολουθήσουν τα ωραία ακούσματα, τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ο Ιερέας  και ο διάκονος προετημάζουν τα απαραίτητα και ευλογημένα από τον Θεό τις υποχρεώσεις τους για να ευλογηθούν όσοι βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία.

Η Μεταβυζαντινή Πολιτεία στο Άγιον Όρος  πέρασαν πάρα πολλά. Από κινδύνους, ταλαιπωρίες, οδυρμούς, σκλαβιά, αλλά είχαν αγέρωχο  την Πνευματικότητα και ταπεινώτητα των Πατέρων και Ομολογιτών μέχρι και Νεομάρτυρες που έχισαν το αίμα τους για την φιλότιμη Ορθοδοξία.

Έρχεται η σειρά να ακούσουμε το Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να μας  ενώνει χαρούμενα και με πνευματικά αγαλιάσματα προπορευόμαστε προς τον Άθωνα που είναι ο πνευματικός σταθμός ζωής από τον επίγειο παράδεισο στον άνω Παράδεισο των Αγγέλων και Αρχαγγέλων, των Χερουβείμ και Σεραφείμ, στο Αξιον Εστίν και Θεοτόκε Παρθένε και ανηφορικά περπατούμε για να πετάξουμε για την ευλογημένη Βασιλεία των Ουρανών από όπου αφήνουμε το λιμάνη που λέγεται Άγιον  Όρος και βαδίζουμε προς την Αιωνιότητα.

Αιωνιότητα; Ξέρουμε άραγε για την Αιωνιότητα;

Μόνο ο Μοναχισμός γνωρίζει αυτήν την καθαρά αγία λέξη που πηγάζει εδώ και αιώνες ακράδαντα και δυνατά και μαρτυρά και είναι ένας φάρος της Ορθοδοξίας όπου αυτοί οι Μοναχοί καρτερούν να φύγουν από την δολιότητα του κόσμου τούτου που είναι ο ίδιος ο διάβολος. Ο Μοναχισμός  είναι στην στοργή για να σωθεί ο κόσμος και τόπος γής απανταχού παρών και πληρών. Ο Μοναχισμός σιωπεί και λέει την αδιάλειπτη προσευχή προς τον Θεό και για τον κόσμο προς το Γένος, προς την κοινωνία, προς  το περιβάλον, προς των πολιτικών, προς του ματαιόδοξου κόσμου, προς στην ακολασία της σαρκώς, προς την οξυδέρκεια  του Πειρασμού και της κακίας του πλανήτη αυτού και πανουργού πνεύματος και ασυνείδητου κόσμου, όπου πορεύεται γαι την καταδίκη και Αιώνια Κόλαση. Ο Μοναχισμός και τα έργα της Ορθοδοξίας και της Αγιογραφίας δεν κλόνησαν κανένα Άγιο της Εκκλησίας και μαρτυρούν με την ακατάπαυση Νοερά Προσευχή όπου οδηγούν στα χνάρια του Παραδείσου. Ο Μοναχισμός σώζει, αρμόζει , δίνει την ευκαιρία για μετάνοια και εξωμολόγηση και καθαρότητα της καρδιάς που πρέπει να καθαρισθούμε από τα πάθη και να πορευτούμε προς την φώτηση που είναι ο ίδιος ο Θεός, για να θεοθούμε και εμείς κατά χάριν δηλαδή να ζήσουμε αιώνια μαζί  με τον Ιησού Χριστό ημών. Ο Μοναχισμός είναι πάντοτε Αγάπη, Ειρήνη, Ευλογία, Πραότητα, Ακτημοσύνη και ταπεινωφρονημένη με την δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χροστού και της Παναγίας και των Αγίων αυτών Πατέρων όπου αδιάκοπα προσαρμόζουν την αθάνατη ψυχή να μεταβεί στα ουράνια σκηνόματα και αριστουργήματα του Πανάγαθου Θεού και Λυτρωτού. Ο Μοναχισμός είναι η κιβωτός της ζωής και της αθανασίας, που σου δίνει με την Μετάληψη των Αχράντνων Μυστηρίων την σφραγίδα για τα Αιώνια και αληθηνά σοφά και όλα όσα διψάει η ψυχή που είναι ταλαιπωρημένη και Πικραμένη και πονεμένη και θέλει να αναπνεύσει το οξυγόνο που λέγεται Νοερά Προσευχή, του Ιησού Χρηστού του Ναζοραίου, του Ιησού Χριστού του Ευλογημένου, του Ιησού Χριστού του ελεημωνημένου.

Ο ιερός χώρος αυτός της Παναγίας δεν τελιώνει με τίποτα από εμπόδια μέχρι σήμερα που την κτυπούν και την δυσχανασχετούν αδιάκοπα όλα τα βέλη της κακίας και ακαθαρσίας  και Πονηρίας. Οστόσο αντέχει είναι  ο Μοναχισμός ακλόνητος και αθάνατος προς την πορεία της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βραδιάζει, ξημερώνει, πάντα κτυπά στην καρδιά του Μοναχού η αδιάλειπτη Προσευχή, πάντα με την Αγρυπνία, πάντα με την προσοχή στο Νού, πάντα δεν επιρειάζεται από το κακό και άλλωστε την προστατεύει ο Θεός  του σύμπαντος Κόσμου.

Όποιος επισκευτή το Άγιον Όρος και δει τον Μοναχισμό πραγματικά, θα αλλάξει η ζωή του θα μετανωήση και θα ζητήση τον Πνευματικό Πατέρα όπου θα εξωμολογειθή τις αστοχίες του από την ζωή του και θα μεταβή στην καινούργια αγιασμένη μελλοντικότητα. Το Άγιον Όρος έχει είκοσι πνευματικά Νοσοκομεία και πνευματικούς Γιατρούς τους Πατέρες τους. Ο ασθενής τρέχει να γιατρεφτή από το πετραχείλη του ακούραστου εξωμολόγου όπου καθοδηγή τον παλαιό Άνθρωπο σε Νέο Άνθρωπο και του δίνει την ευχή να πλησιάση τα Άχραντα Μυστήρια της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπου ομολογεί τις αμαρτίες τους και βαπτήζεται με τα δάκρυα της μετανοίας και μπαίνη στην βιώσιμη Αγγελική Πολιτεία. Ο Μοναχός είναι μια πραγματική αλιθηνή Μαρτυρία για τον κόσμο. Οστόσο βλέπουμε τα έργα τους τα αγαθά και θεάρεστα δεν εγκαταλείπουν την καλοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Καθημερινά παλεύουν για να νικήσουν τον  έξαλο διάβολο και επιμένουν στην προσευχή του Ιησού δηλαδή την μικρή ευχή:

Κύριε Ιησού Χριστέ , Υιέ του Θεού ελεησόν με.

 Είναι μία Ατομική και ενεργιακή βόμβα όπου ο πονηρός δεν μπορεί να μείνη ούτε ένα λεπτό όχι μόνο αυτό αλλά δεν μπορεί να κατακτήση τον παλαιό Άνθρωπο που είχε κάποτε. Μέσα σε αυτήν την ευλογημένη γη καρποφορή η μεγαλιότητα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της Παναγίας και με τις ενέργιες και αχτίνες του Αγίου Πνεύματος, ο ιερός τόπος εδόξασε Όσιους, Ομολογητές και Ιερομάρτυρες της Παντοδυναμικής Ορθοδοξίας που ισοδυναμή με την ευλογία του Θεού να βασιλεύση Αιώνια και Ειρηνικά, ακόμα και πιο ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ.

Αμήν. 

 

Με Αδελφική Αγάπη

Κωνσταντίνος Κασσάπης

     

Byzantion.de
Konstantinos Kassapis
Im Laeninger 11
DE - 72702 Tuebingen-Buehl
Telefon: 07472 9419 825
 E-Mail